پنجشنبه 07 اسفند 1399
EN

آرشیو اخبار

شرايط صدور مجوز شرکت خدمات زيارتي بند (پ)

  • 14 دی 1393
  • 11:39
  • 0 دیدگاه
  • 752 بازدید
  • Article Rating
شرايط صدور مجوز شرکت خدمات زيارتي بند (پ)

بسمه تعالی

شرايط صدور مجوز شرکت خدمات زيارتي بند (پ)

براي متقاضيان واجد شرايط

الف ) ضوابط کلي :

محل مناسب براي دفتر کار

2-     معرفي مديرعامل و سه عضو هيئت مديره که بايستي حداقل از آنان داراي سابقه اجرائي زيارتي تاييد شده در سامانه چامع کارگزاران حج و زيارت باشند .

3-     معرفي مدير فني واجد شرايط .

4-      ارايه نام و نشان دفتر متناسب با امور زيارتي

5-     سپردن تضمين .

ب) شرايط اشخاص حقوقي :

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2- متدين به دين مبين اسلام يا ساير اديان به رسميت شناخته شده در قانون اساسي .

3. داشتن حداقل 25 سال سن (براي مديرعامل ومديرفني)

4. عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال دخانيات کليه اعضاي هيئت مديره بنا به تأييد مراجع ذي صلاح.

5. ارائه گواهي عدم سوء پيشينه کيفري براي کليه اعضاي هيئت مديره .

6. داشتن کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم براي متقاضيان مرد.

7. بومي بودن و سکونت در محل درخواست شرکت به تأييد مراجع ذيصلاح .

8. عدم اشتغال به شغل دولتي يا نداشتن اشتغالي که مانع فعاليت مورد نظر باشد.

9. تأهل ( داشتن همسر دائمي ) .( براي مديرعامل ومديرفني)

10. داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفيد اجرائي زيارتي به شرح ذيل :

"هر يک سال سابقه کار مفيد مترادف يکي از موارد ذيل مي باشد"

10/1 . يک سفر مديريت حج تمتع .

10/2 . دو سفر معاونت حج تمتع .

10/3 . دو سفر مديريت راهنما يا ثابت عمره .

10/4 . چهار سفر مديريت راهنماي عتبات عاليات عراق .

10/5 . چهار سفر مديريت راهنماي سوريه .

10/6 . يک سفر سابقه ستادي يا بعثوي . ( پس از تاييد اداره کل فني و امور کارگزاران سازمان حج و زيارت )

تبصره : سوابق اجرائي مفيد تشخيص داده مي شود که حداقل در طول 3 سال صورت گرفته باشد .

11. داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم مورد تاييد آموزش وپرورش.(فقط براي مديرعامل)

12. ارتباط موضوع فعاليت شخص حقوقي با فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه .

پ ) شرايط محل شرکت

متقاضيان تأسيس شرکت بايد محلي با شرايط ذيل جهت انجام فعاليت خود به تشخيص مرجع صدور مجوز دارا باشند:

1 . مساحت شرکت بايستي حداقل40 متر مربع فضاي مفيد و مورد استفاده باشد .

2 . کاربري تجاري يا اداري محل دفتر .

3 . ارائه مدرک معتبر رسمي مبني بر تصرف مالکانه ، سرقفلي يا استيجاري محضري محل دفتر .

4. تجهيز شرکت به کليه امکانات مجهز اداري ، رايانه اي و رفاهي .

5 . محل معرفي شده جهت استقرار شرکت زيارتي بايستي پس از تاييد کارشناسان اين مديريت به تاييد اداره نظارت بر اماکن عمومي ناجا نيز برسد .

ت ) معرفي مدير فني واجد شرايط

متقاضيان تاسيس شرکت در صورت نداشتن سابقه کار مفيد اجرائي زيارتي بايد يک نفر را بعنوان مدير فني معرفي نمايند . مديرفني ضمن دارا بودن تمام شرايط بندهاي 1 تا 10ماده ب اين آئين نامه بايد داراي شرايط ذيل نيز باشد.

1. داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري .

2 . آشنايي کامل به زبان عربي .

3 . تعهد مبني بر حضور تمام وقت در محل شرکت .

4 . متقاضيان ( مديران عامل اشخاص حقوقي ) در صورت دارا بودن شرايط فوق مي توانند بعنوان مدير فني همان شرکت معرفي شوند .

ث ) سپردن تضمين :

متقاضيان مجوز زيارتي مي بايست حداقل به ميزان 000/000/60 ريال بعنوان تضمين و به منظور حسن انجام کار ضمانت نامه بانکي یا سفته به همان مبلغ در وجه سازمان حج و زيارت بسپارند .

تذکرات مهم :

1. مديران عامل ، مديران فني و اعضاء هيئت مديره اي که در حال حاضر عضو قطعي و رسمي يکي از شرکتهاي فعال و داراي مجوز زيارتي مي باشند تا اطلاع ثانوي مجاز به ارايه درخواست نمي باشند .

تبصره : مدير عامل ميبايست تنها مسئوليت يک شرکت را عهده دار باشد .

2. در شرايط مساوي ايثارگران عزيز واجد شرايط در اولويت قرار خواهند داشت .

3. شرکتهائي که مدير عامل يا يکي از اعضاي هيئت مديره آنان داراي پرونده تخلف در يکي از محاکم قضائي به طرفيت حج و زيارت مي باشند و حکم محکوميت نيز براي آنها صادر شده است مجاز به ارايه درخواست نمي باشند .

4. مدير فني نمي تواند در بيش از يک دفتر فعال باشد و انجام وظيفه نمايد و موظف است تمام وقت در محل مربوطه حضور داشته باشد .

5. کارگزاران داراي مجوزي که قبلا به علت تخلف از طريق هيئت تخلفات پس از طي مراحل و رأي هيئت تجديد نظر لغو مجوز شده اند مجاز به ورود مجدد به عرصه زيارت نمي باشند .

6. براي کليه افراد حقيقي و حقوقي که مجوز زيارتي خود را قبلا به ديگري واگذار نموده اند پروانه فعاليت صادر نخواهد شد .

7. در شرايط مساوي شرکتها و دفاتري که در حال حاضر داراي مجوز بند الف و ب مي باشند و شرايط ورود به عرصه زيارتي خارج از کشور را نيز دارند در اولويت خواهند بود .

8. مجوز خدمات زيارتي بند پ قابل واگذاري به غير نمي باشد و در صورت مشاهده موضوع در هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات مطرح و مجوز زيارتي ابطال ميگردد .

9. کليه افرادي که در سيستم کارگزاران سازمان حج و زيارت به هر دليلي معاف از خدمت ميباشند مجاز به ارائه درخواست نمي باشند .

10. کليه اشخاصي که به هر نحوي اقدام به تبليغ يا جذب و اعزام زائر به صورت غير مجاز نموده اند يا در محاکم قضايي و يا اماکن نيروي انتظامي داراي پرونده مي باشند مجاز به ارائه درخواست نمي باشند .

11. کارگزار زيارتي مجاز به ارائه خدمات غير از فعاليت در موضوع زيارتي نمي باشد .

12. مديريت حج و زيارت استان پس از وصول و ثبت درخواست متقاضيان در دبيرخانه با توجه به آمار زائرين و نياز هر شهرستان نسبت به بررسي درخواست ها اقدام نموده و بر اساس نوبت و به تدريج نسبت به صدور مجوز زيارتي شرکتهاي واجد شرايط از طريق سازمان مرکزي حج و زيارت اقدام خواهد نمود.

بديهي است پس از بررسي و اخذ مدارک کامل توسط اين مديريت ، مرجع صدور مجوز اداره کل فني و امور کارگزاران سازمان مرکزي حج و زيارت مي باشد .

مديريت حج و زيارت استان همدان

با توجه به تكميل ظرفيت استان تا اطلاع ثانوی هيچگونه درخواستي براي شركتهاي جديد در استان دريافت نمي گردد.

 

 

سید هاشم حسینی زاده امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.