سازمان حج و زیارت استان همدان

تاریخ: 07 مهر 1399

مسابقه اینترنتی اربعین ۹۹


بمناسبت پیاده روی اربعین ۱۳۹۹ مدیریت حج و زیارت استان همدان اقدام به برگزاری مسابقه اینترنتی اربعین ۹۹ نموده است.جوایز آن نیز بعد ازپایان صفر سال جاری اهداء خواهد شد

فرم شرکت در مسابقه 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuRra1yNpyBseDfkt8L41D8mbrIowHp6NrEqSS3IxEHijP7w/viewform