سازمان حج و زیارت استان همدان

تاریخ: 03 دی 1397

آزمون طرح ارتقا با اعلام فراخوان و ثبت نام متقاضیان حج تمتع استان همدان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت   حج و زیارت استان همدان : آزمون طرح ارتقا با اعلام فراخوان و ثبت نام متقاضیان حج تمتع استان همدان برگزار شد .بعد از نام نویسی متقاضیان در این آزمون و دریافت کارت‌های ورود به جلسه، این آزمون عصر روز جمعه 30 آذر ماه با حضور64 نفر متقاضیان در استان همدان برگزار شد.آزمون طرح ارتقا در همه استانهای کشور  به طور همزمان برگزار شد.این آزمون برای انتخاب چهار گروه اعم از عوامل اجرایی کاروان و مجموعه(سال اولی) مدیران کاروان، معاونین کاروان و معاونین مجموعه انجام گرفته است.مفاد طرح شده در این آزمون شامل: احکام، عربی، جغرافیای عربستان، قوانین عربستان، شرح وظایف و رایانه بوده است.تعداد افراد انتخاب شده برای حوزه های ذکر شده در استان همدان 64 نفر است که  بعد از تصحیح برگه های آزمون، از نفرات برگزیده  برای مصاحبه حضوری دعوت به عمل می آید.