سازمان حج و زیارت استان همدان

تاریخ: 17 تیر 1397

سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه همدان توسط مدیر حج وزیارت استان

بسمه تعالی

محسن ساغرچی مدیر حج و زیارت استان همدان در سخنرانی پیش از  خطبه های  نماز جمعه 15 تیر ماه 97به بیان اهم اقدامات انجام شده در حوزه حج و  عتبات سازمان حج وزیارت پرداخت و اهم وظایف سازمان را در این خصوص توضیح  و افزود 2120 زائر در قالب16 کاروان به حج اعزام می شوند که تمام کاروان های استان مدینه بعد می باشندو با توجه به اقدامات صورت گرفته پرواز ها از همدان انجام خواهد شد.تمام زائران استان معاینات پزشکی خود را انجام داده و در جلسات آموزشی کاروانها شرکت می کنند تا به آمادگی لازم برای انجام این سفر  برسند