سازمان حج و زیارت استان همدان

تاریخ: 16 فروردین 1397

سومین جلسه مدیران حج 1397 استان همدان برگزار گردید.

بسمه تعالی

سومین جلسه حج 1397 استان همدان در روز چهارشنبه مورخ 97/01/16 در محل سالن کنفرانس حج وزیارت استان برگزار گردید. در این جلسه که جناب آقای دکتر خاکسار رئیس هیات پزشکی استان حضور داشتندتعداد 8 پزشک برای کاروان های استان تعیین گردید و توضیحات ایشان جهت معرفی زائرین به پزشک به سمع حضار رسید در ادامه مدیر حج استان دستور العمل های جدید را برای مدیران قرائت نمودند و از آن ها خواستند یک نفر زائر به عنوان نماینده زائران معرفی نمایند سپس جناب آقای ازکایی به عنوان رابط معرفی شدند در آخر به سوالات مطرح شده،توسط حاج آقا ساغرچی، پاسخ های لازم داده شد.