سازمان حج و زیارت استان همدان

تاریخ: 24 آبان 1393

آزمون تعیین سطح انبارداری ویژه هتل های ثابت عمره سال 94-93 ( نوبت دوم )

بسمه تعالی

 آزمون تعیین سطح انبارداری ویژه هتل های ثابت عمره سال 94-93 ( نوبت دوم ) درروز جمعه مورخ 23/8/93 همزمان با چهارده حوزه منتخب  در سراسر کشوردر شهر همدان نیز راس ساعت 15 برگزار گردید . در این آزمون داوطلبان از استانهای مرکزی ،  کرمانشاه ، ایلام ، لرستان ، کردستان و همدان حضور داشتند . شایان ذکر است کارگزاران پس از قبولی در آزمون ، انجام مصاحبه و طی دوره های اموزشی به عنوان انباردار مجاز به انجام خدمت در مجموعه هتل های ثابت عمره خواهند بود .