سازمان حج و زیارت استان همدان

تاریخ: 10 آبان 1393

مصابحه عوامل مدیران ثابت عمره 94 استان همدان برگزار گردید.

بسمه تعالی

مصاحبه مدیران ثابت عمره 94 استان همدان در مورخه 93/08/10 با حضور 22 نفر از افراد شرکت کننده در فراخوان انجام پذیرفت. عوامل شرکت کننده توسط شورایی با حضور آقایان محسن ساغرچی،محمود مسگریان و امیر مقتدر مورد مصاحبه قرار گرفتند که در پایان 9 نفر نمره لازم را کسب نمودند.