یکشنبه 29 فروردین 1400
EN

منشور اخلاقی کارکنان سازمان حج و زیارت

به نام خدا

منشور اخلاقي

کارکنان سازمان حج و زيارت

سازمان   حج وزيارت پشتيبان و مروج فرهنگ اصيل ايران اسلامي است. ارج نهادن به شان و منزلت ارباب رجوع و پاسخگويي شايسته به ايشان وظيفه قانوني و اخلاقي اين نهاد است.

با اين رويکرد، اصولي را بدين شرح سر لوحه کار خويش قرار داده ايم.

 

·        در هر شرايطي به ارزش هاي ديني،مباني اخلاقي و صفات معنوي و عمل به آن ها پايبنديم.

·        نوآوري،خلاقيت و تبديل اين نهاد فرهنگي به مرکز توليد و اشاعه ادب و فرهنگ ،برنامه محوري ماست.

·    ارتباط ما با ارباب رجوع را بر پايه صداقت و بي آلايشي بنيان نهاده ايم و همواره براي تقويت آن مي کوشيم.

·    براين باوريم که در ارائه و به کارگيري شيوه هاي منطقي و سازنده براي پاسخگويي مناسب به ارباب رجوع بايد بهترين باشيم.

·    همواره با تمام وجود از پذيرش پيشنهادهاي اثر بخشي که موجب تعالي سازمان ميشوند استقبال کنيم.

·    نظم، وقت شناسي و آمادگي براي ارائه خدمات بهتر را از اصول مسلم و قطعي موفقيت مجموعه خود مي دانيم.

·        به عنوان مجموعه اي يکپارچه و منسجم با تمام توان براي ارتقاي سطح کيفيت خدمات مي کوشيم.

·    تکريم و پاسخگويي مناسب به ارباب رجوع را فرصتي براي ارائه خدمات و انجام کار نيک تلقي مي کنيم.

·        براي ارباب رجوع اهميت قائليم وآنان را به عنوان سرمايه انساني قلمداد مي کنيم.

·    موفقيت و رشد مجموعه اي را که در آن کار مي کنيم در گرو تعامل مثبت و مستمر با ارباب رجوع مي دانيم.

 

                   سازمان حج وزيارت